Return to Contact

Disclaimer

Dutch Unlimited, the mobile educator besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Dutch Unlimited, the mobile educator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

Dutch Unlimited, the mobile educator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. Dutch Unlimited, the mobile educator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Dutch Unlimited, the mobile educator verzonden e-mail berichten.

Dutch Unlimited, the mobile educator

One can only extend one’s limits by exceeding them

Neem contact op voor meer details, vragen en/of opmerkingen.

+31 6 44 80 82 63 –  info@dutchunlimited.com –  www.dutchunlimited.com